Het Genootschap wil gepersonaliseerde zorg vanzelfsprekend maken

Zorg die actief en routinematig wordt afgestemd op de behoeften, voorkeuren en waarden van de patiënt.

Vanzelfsprekend!

Het vergt een verandering van de spreekkamer tot in de  bestuurskamer om het vanzelfsprekend te maken dat persoonlijke factoren en omstandigheden van patiënten worden meegewogen in de behandelkeuze. Wij bieden inspiratie voor iedereen in en om de zorg om daaraan bij te dragen met ons nieuwe white paper Gepersonaliseerde Zorg: vanzelfsprekend!

De omslag in de spreekkamer is gaande, nu de organisatie en het beleid nog

Angelique Weel over het whitepaper

Wil jij:

 • je visie uitdragen, onderhouden en aanscherpen
 • je verder informeren over gepersonaliseerde zorg
 • collegiaal met elkaar leren wat in de praktijk werkt

…en zo energie en inspiratie versterken voor verspreiding van gepersonaliseerde zorg? Sluit je dan aan bij het Genootschap.

We doen het samen.

Jan Hazelzet, een van de initiatiefnemers, NOS-journaal van 17 juli 2020.

Word nu lid van het Genootschap voor €150 per jaar.

Verlengde actie: 40% korting op je eerste volle lidmaatschapsjaar! Dus een heel jaar voor €90.

Het Genootschap

Het Genootschap wil gepersonaliseerde zorg verspreiden en verbeteren.

Daartoe

 • brengen we kennis en praktijkervaringen bij elkaar
 • delen we wat goed werkt
 • brengen we onze visie onder de aandacht

Het Genootschap staat open voor leden uit verschillende disciplines en posities, w.o.

 • artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere
  zorgprofessionals actief in de directe patiëntenzorg – cure en care,
 • patiënten die meedenken over ontwikkelingen in gepersonaliseerde zorg
 • zorgprofessionals actief op andere posities in de gezondheidszorg, zoals bestuur, inkoop,
  toezicht,

en verder collega’s van kwaliteit en veiligheid tot service design en management.

Uitgelicht

‘Het belangrijkste is dat dat gesprek er wel komt’

We bespreken de behandeldoelen met de patiënt, aldus Suzanne Festen, internist ouderengeneeskunde in het NPO-programma De Elfstedentriathlon. Want de keuze van de behandeling moet aansluiten bij de situatie van de patiënt. Het gesprek over die keuze bepaalt de kwaliteit ervan. De Maarten van der Weijden Foundation steunt het onderzoek naar de juiste facilitering van dat gesprek.

Klik op de foto om het interview te zien (met dank aan de NPO voor het beschikbaar stellen van de opname)

Gepersonaliseerde zorg vergt 'praktische wijsheid'

Praktische wijsheid is de vaardigheid om de juiste balans te vinden tussen hetgeen de richtlijn voorschrijft en wat de patiënt nodig heeft. Soms moet de zorg immers anders zijn dan lijkt voorgeschreven. Marij Bontemps maakte er na haar loopbaan als kinderarts en ziekenhuisbestuurder studie van. Naast de clip hierboven is een tweedelig interview beschikbaar voor leden.

Leden vinden het interview hier

Ziekenhuis is ontwikkelomgeving voor gepersonaliseerde zorg

Vrijdag 10 december 2021 hield Angelique Weel, voorzitter van onze Wetenschappelijke Raad, haar rede bij de Erasmus Universiteit. In deze highlights staan de opgave die ze voor de zorg ziet en haar droom hoe ieder ooit dezelfde taal zal spreken: die van de patiënt.

De hele oratie kun je hier terugkijken
Het boekje staat hier 
Onze impressie publiceerden we op Dutch Health Hub 

Actueel

Verhelderende analyse steunt vertrouwen

‘In 1994 zullen de zorgkosten 100% van het bruto nationaal product beslaan’, zo verwachtte de directeur van het CBS in …

Lees verder

“Handvat om verder te werken”

“Het is een mooi en zorgvuldig document geworden wat een breed aantal aspecten van gepersonaliseerde zorg beschrijft.” Zo reageert Bertine …

Lees verder

White paper goed ontvangen bij KNMG

Jacqueline Loonen, Jan Hazelzet en Guus van Montfort boden op dinsdag 12 maart jl. namens het Genootschap het white paper …

Lees verder

Aanbieding bij NVZ

Op vrijdag 26 januari nam Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het white paper in ontvangst. …

Lees verder

Geen eenheidsworst

“Protocollen zijn gebaseerd op de gemiddelde patiënt. Die gaan vaak uit van een gezonde groep, meestal mannen. Maar de gemiddelde …

Lees verder

Wietske Vrijland (Santeon) enthousiast

Wietske Vrijland, voorzitter van Santeon, ontving op donderdag 14 december in het Maasstadziekenhuis het white paper van het Genootschap. Ze …

Lees verder
 • Opgericht door pioniers met tot de verbeelding sprekende praktijken
 • Verenigd op een gezamenlijke visie aangaande de zorg (niet op methoden of technieken)
 • Health professional and patient driven
 • Multidisciplinair, interprofessioneel. Reflectie en dialoog
 • Praktisch. Niet voorschrijvend, maar inspirerend

Kenmerkend voor het Genootschap

Kernen uit gepersonaliseerde zorg

Gepersonaliseerde zorg is zorg die actief en routinematig wordt afgestemd op behoeften, voorkeuren en waarden van de patiënt.

Mooie praktijkvoorbeelden van gepersonaliseerde zorg zijn te vinden in het boek Gepersonaliseerde medische zorg – Innovatieve zorg afgestemd op persoonlijke behoeften, voorkeuren en waarden. Uitgegeven door het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg onder redactie van Nico van Weert en Jan Hazelzet.

>> Nog verkrijgbaar
>> Engelse editie bij Springer

Echt ‘Samen Beslissenis een belangrijk bestanddeel van gepersonaliseerde zorg. Een goede bron is Anne Stiggelbout.

>> Lees verder (medisch contact)

>> Lees verder (Qruxx)

Veel is mogelijk om in de zorg beter aan te sluiten bij wat de patiënt nodig heeft. Marion van der Kolk, gastro-intestinaal chirurg, maakte dat in het Radboudumc waar met een ‘persoonsgericht metronetwerk’- volgens de methode van Ingeborg Griffioen.

>> Lees verder

Gepersonaliseerde zorg is het antwoord op ervaringen van velen in de zorg, zoals “Van meet af aan leek het protocol vast te staan, zonder tussentijdse evaluatie en zonder stopmoment waarin het vervolgtraject besproken kan worden.”, patiënt Roel van Oosten in Medisch Contact.

>> Lees verder

Wat de patiënt belangrijk vindt in het leven krijgt veel nadruk in het model van Glyn Elwyn voor Shared Decision Making.

>> Lees verder

De patiënt staat centraal in elk beleidsplan. Het Genootschap vindt dat je niet alleen aan gastvrijheid en vriendelijkheid moet werken – de medische zorg zelf moet op de persoon worden afgestemd.

Wil jij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in gepersonaliseerde zorg? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!

Vragen waarop pioniers
het antwoord zoeken

 • Hoe kom ik erachter wat mijn behandeling betekent voor het leven van deze patiënt?
 • Zou ik tevoren kunnen vaststellen of het jaarconsult dit keer iets zal toevoegen?
 • Hoe kan ik met collega’s patiënten bij het polibezoek precies bieden waar zij op dat moment het best mee geholpen zijn?
 • Kunnen we de patiënt helpen na de behandeling de draad weer op te pakken?

Behandelbeleid op meer dan het klinisch beeld baseren

Angelique Weel en collega’s passen PROMs toe in de spreekkamer en zien dat een beleid dat alleen op ziekte-activiteit koerst belangrijke problemen onbehandeld laat.

Samenwerking is een hoeksteen  van gepersonaliseerde zorg. De neuroloog met de fysiotherapeut en de verpleegkundige. De chirurg met de verpleegkundige en de  internist ouderen-geneeskunde. De reumatoloog met de huisarts en de verpleegkundige. …Gepersonaliseerde zorg  lever je als team.

“Concurrentie tussen zorgverzekeraars belemmert structurele verbetering chronische zorg” , zo concludeerde Bart Noort in zijn proefschrift. Niet alleen voor zorgprofessionals is er dus werk aan de winkel om de zorg meer op de persoon toe te snijden.

>> Lees verder

Angelique Weel, reumatoloog ontwikkelde met haar team een verwijstool. De  huisarts bepaalt aan de hand daarvan of een patiënt met gewrichtsklachten moet worden verwezen. De reumatoloog ziet daardoor een specifiekere groep patiënten en er ontstaat ruimte voor tijdige signalering en behandeling van nieuwe personen met reuma.

Welke zorg heeft u nodig na een succesvolle kankerbehandeling? Oncoloog Asiong Jie in het Zuyderland ziekenhuis ontwierp met zijn team en patiënten een (optioneel) nazorgconsult om die vraag te adresseren, gezamenlijk doelen te stellen en passende zorg te kiezen. De aanpak is een mooie toepassing van co-creatie.

>> Lees verder

PROMs (Patient Reported Outcome Measures) bieden een heel nieuw venster op hoe het voor de patiënt is om met zijn ziekte te leven. Soms  lijkt het ‘alleen maar extra werk’, maar in de praktijk geven PROMs het consult juist heel efficiënt richting – op voorwaarde dat de informatie tijdig is opgehaald en verwerkt.

>> Lees verder

Een dashboard in de spreekkamer geeft een overzichtelijk beeld van hoe het met de patiënt is gesteld. Een goed vertrekpunt voor het goede consult, mits de juiste PROMs en klinische uitkomsten erop staan.

Inspiratie uit goede praktijken

Gepersonaliseerde zorg biedt de beste uitweg voor de discussie over ‘onnodige zorg’, zo betoogden Nico van Weert en Jan Hazelzet in Zorgvisie en tegenover de NOS (met een reactie van de NZa).

>> Lees verder (NOS)
>> Lees verder (Zorgvisie)

De oprichters van het Genootschap

Hoe we werken aan kennis voor de praktijk

Leren van wat goed gaat, dat organiseert het Genootschap. Door inspirerende praktijken met elkaar tegen het licht te houden.

In het Genootschap zijn zorgprofessionals met patiënten in ‘the lead’. Met ICT-, management, bestuur en andere collega’s willen we werken aan de beste oplossingen voor gepersonaliseerde zorg. Bijvoorbeeld de goede informatie-voorziening, een passende poli-planning en meer.

Het Genootschap brengt effectieve methoden en technieken bij elkaar om gepersonaliseerde zorg te realiseren. Laten we het wiel niet opnieuw uitvinden, maar dát kiezen wat ons het snelst vooruit brengt.

We horen ook verzekeraars steeds vaker over gepersonaliseerde zorg. Maar bedoelen we dan hetzelfde en kunnen we het eens worden over bevorderlijke condities? Het Genootschap zoekt het gesprek dat ons samen verder brengt.

Een cursus of training, zo mogelijk geaccrediteerd, of een peer-learning groep of content op het leden-deel van de website. We kijken per onderwerp welke vormen werken.

Goede zorg kijkt verder dan de uitgang van het ziekenhuis. Hoe gaat het daarna met de patiënt, was het de moeite waard, bij wie kan hij/zij terecht?

Belangstelling uit het buitenland was aanleiding voor een Engelstalige uitgave door Springer Nature (ISBN 978-3-030-63745-3). Het boek is in druk en als e-book verschenen.

Niemand zal wachten op een nieuw stelsel van de gezondheidszorg. Maar als er dan toch over aanpassingen gesproken wordt – wij doen mee. Met alle ervaring uit de praktijk en zicht op kansen voor de toekomst. De waarde van een stelsel komt overeen met de mate waarin het waardecreatie in de zorg faciliteert – zie hier wat Guus van Montfort, lid van het Genootschap, daar eerder over zei.

Nieuwsgierig naar de activiteiten van het Genootschap?

Leden hebben toegang tot collega’s die ook en soms eerder met het bijltje hebben gehakt. Je wisselt ervaring en inspiratie uit. Soms al netwerkend 1:1, soms in gezamenlijke dialoog. Het Genootschap biedt je het netwerk en sessies ter verdieping.

De huisarts, de care-sector, revalidatie… de samenwerking die het Genootschap beijvert beperkt zich niet tot ziekenhuizen. We zullen onze kring dan ook stapsgewijs uitbreiden.

Partners van het Genootschap denken met je mee. Je krijgt richting aangeboden voor een oplossing, soms ook tools. Het Genootschap organiseert verkenningen en verdiepingen om dit effectief te benutten. We zullen werken aan whitepapers over de meest beloftevolle oplossingen.

Dialoogsessies van het Genootschap zullen erop gericht zijn ook verzekeraars en beleidsmakers bij gepersonaliseerde zorg te betrekken. We zien oprechte tekenen van belangstelling.

Ook niet-zorgprofessionals kunnen bijdragen aan gepersonaliseerde zorg. Sterker, zonder de organisaties om ons heen zal het niet lukken. Het Genootschap betrekt hen bij ons werk en faciliteert dat ook zij onderling van en met elkaar leren.

Het Genootschap zal een platform bieden voor leden om bekendheid te geven aan aansprekende praktijken. Onderling, maar ook voor andere collega’s, patiënten en anderen.

All teach
& all learn

Gun jezelf een inpirerende en zichtbare plek in de voorhoede – word lid voor €150 per jaar.

Nu tijdelijk met 40% korting op het eerste lidmaatschapsjaar!

Steun het werk van het Genootschap
met een éénmalige donatie

Het Genootschap is een vereniging en heeft geen winstoogmerk.

Partners

Het Genootschap is geregistreerd onder de namen Genootschap Gepersonaliseerde Zorg en Society Personalized Healthcare. KvK-nummer: 82723400

Aan de samenstelling van deze website is grote zorg besteed, maar aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Scroll to top