Subsidie voor Samen Beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden

De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ is voor 2023 opengesteld. Het thema van dit jaar is: Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden. Programmamanager Uriëll Malanda van het Zorginstituut legt in deze video uit hoe het werkt.

Gelet op het belang voor gepersonaliseerde zorg denkt het Genootschap graag met leden mee over mogelijke aanvragen. Bijvoorbeeld over de insteek van je project, mogelijke partners, een steunbetuiging of een rol in de verspreiding van inzichten die je in je project gaat opdoen. Het Genootschap doet zelf geen aanvraag. Belangstelling? Mail even naar nico.vanweert@gepersonaliseerdezorg.org. De Wetenschappelijke Raad kijkt dan even mee en we nemen contact op.

Genootschap op ISQua Brisbane

Het Genootschap verzorgt samen met Qualicor Europe een sessie op de ISQua conferentie Designing for the Future in Brisbane. We presenteren onze inzichten en ervaringen met gepersonaliseerde zorg voor mensen met een chronische ziekte. Met twee bijzonder goede praktijken uit Nederland: het cardiometabool netwerk van Karin Kaasjager en collega’s en reumazorg met o.m. Joint Value van Angelique Weel, Marc Kok en collega’s, dat vorige week nog in onze eigen sessie werd gepresenteerd (hier terug te kijken voor leden). En een scherpe bijdrage van Ellen Joan van Vliet (CEO Qualicor Europe) over wat gepersonaliseerde zorg van de organisatie vergt. Isabella Castro (ISQua) en Patricia Lahana (Qualicor) treden op als moderatoren. Een aantal van ons draagt via video bij, zo zoeken we naar een nieuwe balans tussen footprint en uitwisseling.

De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!

Najaar 2022 verschijnt bij SWP het nieuwe boek van Guus van Montfort: De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals! Met thema’s als ‘het gebeurt op de werkvloer’, consumenten gaan zelf produceren en het Tienpuntenplan voor de bekostiging van zorg: met minder voorschrijvende bemoeienis en toch heldere kaders. Een feest der herkenning voor gepersonaliseerde zorg én verder doorgedacht in zijn consequenties voor beleid en financiering!

Guus van Montfort is Professor of Health Economics & Medical Technology aan de University of Twente en lid van het Genootschap. Hij geeft mede-leden nu al toegang tot het manuscript van het boek.

Integrate to personalize healthcare

Integration of health services is necessary to deliver personalized healthcare. This was the main message of the Society Personalized Healthcare (Genootschap Gepersonaliseerde Zorg) in its contribution to the International Forum on Quality and Safety in Healthcare (organized by BMJ and IHI) on Tuesday June 21 in Gothenborg, Sweden.

We have illustrated this message with several Dutch practices and had a vivid dialogue about it with the international 150+ audience. Integration is not an opaque concept, it is about bringing a team together that’s able to identify and address the health issues that are presented, it is about bringing together information that matters where it matters and it’s about redesigning care pathways to deliver upon needs, preferences and values of patients. These insights are based on member sessions of the Society (Genootschap) in its first year and the material we collected and published.

The vivid dialogue during the session and many conversations afterwards showed our message and presentation was well appreciated, giving opportunities for further collaboration.

Nico van Weert and Ralph So

Members have access to the presentation

De toekomst van Samen Beslissen

Op 6 juli 2022 zal Laura Kranenburg haar proefschrift ‘Times change: How to train future medical specialist to become skilled communicators’ gaan verdedigen aan de faculteit van het Erasmus MC.

Hier vind u de digitale versie van het proefschrift. In de ochtend is er een speciaal samengesteld symposium ‘De toekomst van Samen Beslissen’ waarbij u wordt uitgenodigd te discussiëren met artsen, patiënten, onderwijskundigen, beleidsmakers en visionairs. Onder de sprekers onze leden Angelique Weel en Anne Stiggelbout.

Beide zijn ook online te volgen. Alle verdere informatie is te vinden op Promotie Laura Kranenburg.

Geacht lesbisch paar

“Er staat een stikstoftank vol zaad in de bezemkast van mijn schoonouders. Zorgvuldig geselecteerd (…), geïmporteerd uit Denemarken en meer waard dan menig spaarrekening. De kans op slagen is klein, de kinderwens groot.
De ik-persoon in Geacht lesbisch paar worstelt zich een weg door het moeras van de Nederlandse voortplantingssector voor same-sekskoppels. Zonder blad voor de mond (…) beschrijft ze de pijnlijke misvattingen van artsen en naasten en haar plek als toeschouwer bij de ontwikkeling van haar eigen kind.
En dat gaat niet zonder slag of stoot…” (achterflap Geacht lesbisch paar)

Mashall van Basten Batenburg schreef met dit boek een uiterst persoonlijk document over haar ervaringen in de zorg. Om te lachen en om te huilen. Maar vooral dwingt haar verhaal tot reflectie op verleende zorg en hoeveel meer gepersonaliseerd die zou moeten zijn.

Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel, bijvoorbeeld hier

Het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg verspreidt en ontwikkelt gepersonaliseerde zorg. Bezoek de website voor achtergronden en activiteiten.

Dubbele standaard niet gerechtvaardigd

Barbara van Leeuwen, lid van het Genootschap, sprak vrijdag 10 juni 2022 haar rede uit getiteld ‘De illusie van de maakbaarheid”. Zij aanvaardde daarmee het hoogleraarschap aan het UMC Groningen met de leerstoel chirurgische oncologie, chirurgie bij ouderen.  Binnen het Genootschap kennen we Barbara’s werk dat laat zien dat niet elke geïndiceerde patiënt voordeel heeft van een (radicale) operatieve ingreep. Zij verzorgde vorig jaar een presentatie over wat en hoe met patiënt en familie te overwegen alvorens een chirurgische behandeling in te zetten. In haar rede liet ze zien dat het daarom draait: met de patiënt uitvinden wat voor hem/haar van waarde is. Iets anders kan de bedoeling niet zijn.

Zij stelde dan ook aan de kaak dat er geen ruimte voor het gesprek is. Twintig minuten voor een gesprek is problematisch, maar uren op OK en dagen op IC zijn gewoon? “Wat rechtvaardigt die dubbele standaard?”

Hieronder de eerder verspreide uitnodiging

Master KVP wordt partner

De post-initiële Masteropleiding Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg is partner geworden van het Genootschap. De opleiding, waaraan alle umc’s onder NFU-vlag bijdragen, is gericht op zorgverleners. In het tweejarige deeltijdprogramma van de opleiding “…leer je vanuit het perspectief van de patiënt, kritisch, reflectief en op innovatieve wijze te kijken naar kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Leer deze succesvol te verbeteren…”, aldus de website. Alumni bereiken vaak sleutelposities van waaruit ze zorg met collega’s verbeteren en gepersonaliseerde zorg dichterbij brengen. We publiceerden eerder onderstaand interview met opleidingsdirecteur Petra van Gurp, internist, lid van het Genootschap.

De nieuwe partnership leidt tot wederzijdse versterking en maakt het voor deelnemers aan de opleiding mogelijk in het Genootschap te participeren.

Soepele verdediging van Waarde voor de patiënt

“Rekening houden met patiëntenwaarden vormt een noodzakelijke aanvulling voor een op wetenschappelijk bewijs gerichte praktijk.” Carla Bastemeijer, fysiotherapeut, verdiepte zich in patiëntenwaarden: waar draait het in de zorg echt om. Op woensdag 11 mei 2022 verdedigde ze het proefschrift dat ze daarop baseerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het proefschrift belicht een terrein dat vaak onderbelicht blijft en brengt meer helderheid in inhoud en betekenis van patiëntwaarden. Carla Bastemeijer verdedigde haar proefschrift met souplesse en zichtbaar plezier. Haar werk werd door de commissie met complimenten en veel waardering ontvangen. Zie hier voor de overige stellingen. En hier over haar proefschrift.

Kijk hier naar de aanstaande activiteiten van het Genootschap.

Scroll to top