Master classes geaccrediteerd

De Masterclass Leren van Jönköping met Boel Andersson Gäre, Jönköping Health System, Zweden en Masterclass Samen Beslissen met Glyn Elwyn zijn geaccrediteerd voor medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. We zijn blij met deze master classes relevante nascholing te bieden voor ieder die verdere stappen wil zetten op weg naar gepersonaliseerde zorg. Verdere informatie en gelegenheid tot inschrijven vind je hier op de site van onze partner Dutch Health Hub.

Genootschap present op Quality Forum BMJ

Ralph So en Nico van Weert nemen deel aan het International Forum on Quality and Safety in Health Care van 15 tot 17 mei 2023 in Kopenhagen. Zij verzorgen twee posterpresentaties namens het Genootschap. Deze sluiten aan op de goede ontvangst die de presentatie Cases in personalized specialty care vorig jaar in Gothenburg in een mondelinge sessie kreeg.

Dit jaar belichten we aan de hand van de poster Society Personalized Healthcare: “All teach, all learn !” doelstelling en aanpak van het Genootschap en gaan we met Co-producing high quality personalized care for persons with a chronical condition dieper in op gepersonaliseerde zorg voor mensen met een chronische ziekte en factoren die zulke zorg bevorderen. Deze laatste presentatie staat ook in een uitgebreidere versie op deze site is in samenwerking met Qualicor Europe voorbereid; onze partner Panton tekent voor de prachtige vormgeving. Voor leden is een preview van de poster beschikbaar – klik daarvoor hierboven op de betreffende titel.

Subsidie voor Samen Beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden

De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ is voor 2023 opengesteld. Het thema van dit jaar is: Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden. Programmamanager Uriëll Malanda van het Zorginstituut legt in deze video uit hoe het werkt.

Gelet op het belang voor gepersonaliseerde zorg denkt het Genootschap graag met leden mee over mogelijke aanvragen. Bijvoorbeeld over de insteek van je project, mogelijke partners, een steunbetuiging of een rol in de verspreiding van inzichten die je in je project gaat opdoen. Het Genootschap doet zelf geen aanvraag. Belangstelling? Mail even naar nico.vanweert@gepersonaliseerdezorg.org. De Wetenschappelijke Raad kijkt dan even mee en we nemen contact op.

Genootschap op ISQua Brisbane

Het Genootschap verzorgt samen met Qualicor Europe een sessie op de ISQua conferentie Designing for the Future in Brisbane. We presenteren onze inzichten en ervaringen met gepersonaliseerde zorg voor mensen met een chronische ziekte. Met twee bijzonder goede praktijken uit Nederland: het cardiometabool netwerk van Karin Kaasjager en collega’s en reumazorg met o.m. Joint Value van Angelique Weel, Marc Kok en collega’s, dat vorige week nog in onze eigen sessie werd gepresenteerd (hier terug te kijken voor leden). En een scherpe bijdrage van Ellen Joan van Vliet (CEO Qualicor Europe) over wat gepersonaliseerde zorg van de organisatie vergt. Isabella Castro (ISQua) en Patricia Lahana (Qualicor) treden op als moderatoren. Een aantal van ons draagt via video bij, zo zoeken we naar een nieuwe balans tussen footprint en uitwisseling.

De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!

Najaar 2022 verschijnt bij SWP het nieuwe boek van Guus van Montfort: De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals! Met thema’s als ‘het gebeurt op de werkvloer’, consumenten gaan zelf produceren en het Tienpuntenplan voor de bekostiging van zorg: met minder voorschrijvende bemoeienis en toch heldere kaders. Een feest der herkenning voor gepersonaliseerde zorg én verder doorgedacht in zijn consequenties voor beleid en financiering!

Guus van Montfort is Professor of Health Economics & Medical Technology aan de University of Twente en lid van het Genootschap. Hij geeft mede-leden nu al toegang tot het manuscript van het boek.

Integrate to personalize healthcare

Integration of health services is necessary to deliver personalized healthcare. This was the main message of the Society Personalized Healthcare (Genootschap Gepersonaliseerde Zorg) in its contribution to the International Forum on Quality and Safety in Healthcare (organized by BMJ and IHI) on Tuesday June 21 in Gothenborg, Sweden.

We have illustrated this message with several Dutch practices and had a vivid dialogue about it with the international 150+ audience. Integration is not an opaque concept, it is about bringing a team together that’s able to identify and address the health issues that are presented, it is about bringing together information that matters where it matters and it’s about redesigning care pathways to deliver upon needs, preferences and values of patients. These insights are based on member sessions of the Society (Genootschap) in its first year and the material we collected and published.

The vivid dialogue during the session and many conversations afterwards showed our message and presentation was well appreciated, giving opportunities for further collaboration.

Nico van Weert and Ralph So

Members have access to the presentation

Dubbele standaard niet gerechtvaardigd

Barbara van Leeuwen, lid van het Genootschap, sprak vrijdag 10 juni 2022 haar rede uit getiteld ‘De illusie van de maakbaarheid”. Zij aanvaardde daarmee het hoogleraarschap aan het UMC Groningen met de leerstoel chirurgische oncologie, chirurgie bij ouderen.  Binnen het Genootschap kennen we Barbara’s werk dat laat zien dat niet elke geïndiceerde patiënt voordeel heeft van een (radicale) operatieve ingreep. Zij verzorgde vorig jaar een presentatie over wat en hoe met patiënt en familie te overwegen alvorens een chirurgische behandeling in te zetten. In haar rede liet ze zien dat het daarom draait: met de patiënt uitvinden wat voor hem/haar van waarde is. Iets anders kan de bedoeling niet zijn.

Zij stelde dan ook aan de kaak dat er geen ruimte voor het gesprek is. Twintig minuten voor een gesprek is problematisch, maar uren op OK en dagen op IC zijn gewoon? “Wat rechtvaardigt die dubbele standaard?”

Hieronder de eerder verspreide uitnodiging

Master KVP wordt partner

De post-initiële Masteropleiding Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg is partner geworden van het Genootschap. De opleiding, waaraan alle umc’s onder NFU-vlag bijdragen, is gericht op zorgverleners. In het tweejarige deeltijdprogramma van de opleiding “…leer je vanuit het perspectief van de patiënt, kritisch, reflectief en op innovatieve wijze te kijken naar kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Leer deze succesvol te verbeteren…”, aldus de website. Alumni bereiken vaak sleutelposities van waaruit ze zorg met collega’s verbeteren en gepersonaliseerde zorg dichterbij brengen. We publiceerden eerder onderstaand interview met opleidingsdirecteur Petra van Gurp, internist, lid van het Genootschap.

De nieuwe partnership leidt tot wederzijdse versterking en maakt het voor deelnemers aan de opleiding mogelijk in het Genootschap te participeren.

Scroll to top