Ontwerpmethode Metro Mapping voor Samen Beslissen op DDW

Ingeborg Griffioen en Jasper Brands, ontwerpers van Panton – ontwerpers voor de zorg (één van onze kennispartners), presenteren hun werk woensdag 20 oktober 2021 op de Dutch Design Week (DDW). Zij ontwierpen de design methode Metro Mapping om Samen Beslissen beter mogelijk te maken. De Technische Universiteit Delft publiceerde er een publieksartikel over. Ingeborg: “Innovating in healthcare is never about designing some separate solitary thing; everything has to fit into a complex system. That’s where designers have added value. We have to keep up the fight against political interests and organisational cultures so that consistency in healthcare remains.”

Extra praktische kennis dankzij nieuwe partners

De Hogeschool Utrecht en Planetree zijn onlangs toegetreden tot de kring van kennispartners van het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg. We zijn blij met de nieuwe praktijkgerichte kennis die deze partners inbrengen.

De HU leidt niet alleen verpleegkundigen, verpleegkundige specialisten en physician assistants op, maar ook masters in innovatie in zorg en welzijn. HU post-master studenten ontwerpen met collega’s op hun werk gepersonaliseerde zorg – en ook het verandertraject dat daarvoor nodig is. Planetree focust op wat er echt toe doet voor cliënten en zorgprofessionals: uitstekende zorg die met plezier gegeven wordt. We introduceren beide kennispartners binnenkort nader. De concrete invulling van de samenwerking bekijken we ieder half jaar in aansluiting op ontwikkelingen binnen het Genootschap en bij de partners.

HU - Instituut voor Verpleegkundige Studies

Genootschap kennispartner Dutch Health Hub

Het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg is op uitnodiging kennispartner geworden van Dutch Health Hub. De Hub is een ontmoetingsplek van de Jaarbeurs voor innovatieve professionals en organisaties uit de zorg. “Wij brengen de praktijk van gepersonaliseerde zorg graag voor een breder publiek in. En we verwachten op de Hub nuttige inzichten aan te treffen, waarmee we ons voordeel kunnen doen voor het personaliseren van de zorg”, aldus Nico van Weert. De Hub interviewde Angelique Weel en Jan Hazelzet als kennismaking. “We moeten af van de one size fits all-benadering. Het start bij het inventariseren van behoeften, normen en waarden van de patiënt. Als je die niet in kaart hebt, kun je van alles en nog wat organiseren, maar dan raak je niet de kern.” Je vindt het volledige interview, getiteld “Gepersonaliseerde zorg geen luxe maar noodzaak” hier:

Oratie: Zonder waarde geen zorg! (save the date)

Oratie Prof.dr. Angelique Weel-Koenders, vrijdag 10 december 2021.

Zonder waarde geen zorg!

Op zoek naar de meerwaarde van patiëntgerichte integrale zorg. Prof.dr. Angelique Weel-Koenders spreekt op 10 december haar rede uit bij de aanvaarding van de leerstoel ‘Bewijsgestuurde waardecreatie in de patiëntenzorg’.

De plechtigheid begint om 16.00 uur in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De exacte invulling van plechtigheid wordt later bepaald met inachtneming van de regels rondom Covid-19. Er zal waarschijnlijk een livestream zijn om de rede ook online te kunnen volgen. Meer informatie hierover volgt later.

Report: Person-Centred Value-Based Health Care (voor leden)

Het Genootschap ontving een interessante uitnodiging:

Geachte leden van het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg,

Aangehangen treft u de uitnodiging voor de Launch van het rapport: Person-Centred Value-Based Health Care (PCVBHC). A report analysing the approaches to bringing together Value-Based Health Care, Person-Centred Health Care and Population Equity,  auteurs PCVBHC Project Team (Nicola Bedlington, Thomas Kelley, Martha Kidanemariam, Sally Lewis, Anne Stiggelbout), en PCVBHC community (Allvin T, Bos WJ, Bruins B, Collins A, Davey J, Dedeu T, Hamson A, Loehrer S, McCabe C, Navarro M, Saunders C, Sehmi K, Spieker N, Stein AT, Tunis S, Vaz Carneiro A, Wainer Z, Wilkinson J, Wolf A).

Wij waren als leden van het genootschap actief betrokken bij het uitdenken en schrijven van dit rapport. Wij willen u van harte uitnodigen voor deze online launch!

Met hartelijke groeten,

Anne Stiggelbout en Martha Kidanemariam

IGJ steekt gepersonaliseerde zorg een hart onder de riem

“Wij spreken in dit verband van persoonsgerichte zorg.” Dat was het antwoord van de Inspectie (IGJ) op de adviesvraag van VWS over gepast gebruik. Het IGJ-advies is op 24 maart 2020 gedateerd en kwam onlangs beschikbaar. Het advies vormt een contrapunt met dat van de Zorgautoriteit en het Zorginstituut in oktober vorig jaar.

“De kern van persoonsgerichte zorg wordt gevormd door de notie dat slechts op niveau van en samen met de patiënt/cliënt kan worden bepaald welke zorg waarde toevoegt, en welke zorg geen waarde toevoegt. Maatregelen die worden genomen op systeemniveau zouden zich dan ook niet moeten richten op selecteren van waardevolle of waardeloze zorg, maar op het in staat stellen van zorgprofessionals om daar, samen met patiënten, de goede afweging in te maken”, aldus IGJ. De Inspectie zal zelf op drie ‘kritische succesfactoren’ letten: gebruik van uitkomsten, vertrouwen in het lerend vermogen en omgevingsbewustzijn van zorgverleners en voorwaarden voor het samenwerken in netwerken.

Genootschap Gepersonaliseerde Zorg van start

Persbericht 

26 mei 2021 

Gepersonaliseerde zorg moet vanzelfsprekend zijn 

Op donderdag 27 mei gaat het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg van start. Het moet hét professionele samenwerkingsverband worden om gepersonaliseerde zorg verder te verspreiden en te ontwikkelen. Gepersonaliseerde zorg is afgestemd op de behoeften, voorkeuren en waarden van de patiënt. Bijvoorbeeld door samen de therapie te kiezen die het best past of door een consult op het moment waarop het ’t meest toevoegt. De zorg moet daarop worden ingericht en georganiseerd. Leden van het Genootschap brengen daartoe goede praktijkvoorbeelden bij elkaar en beijveren de goede condities voor de verdere ontwikkeling ervan. De inschrijving is vandaag geopend op https://www.gepersonaliseerdezorg.org. 

Voor meerdere ziektebeelden zijn op verschillende plaatsen in Nederland al gepersonaliseerde zorgpraktijken gerealiseerd. In het boek Gepersonaliseerde medische zorg – Innovatieve zorg afgestemd op persoonlijke behoeften, voorkeuren en waarden zijn er 14 beschreven. Door de zorgprofessionals die ervoor verantwoordelijk zijn. Daarnaast komen andere praktijken in beeld. Het Genootschap gaat daarop voort door goede praktijken een podium te bieden. De initiatiefnemers van het Genootschap zijn (in alfabetische volgorde): 

  • Jan Hazelzet MD, PhD, hoogleraar em. Health Care Quality & Outcome, Erasmus UMC, • Ralph So MD, intensivist, medisch manager kwaliteit, veiligheid en innovatie, Albert Schweitzer Ziekenhuis, 
  • Angelique Weel MD, PhD, reumatoloog, Maasstad Ziekenhuis, hoogleraar Erasmus University Rotterdam (sectie Health Technology Assessment), 
  • Nico van Weert, PhD, medisch socioloog, gezondheidszorgonderzoeker i.h.b. bestuur en kwaliteit. 

Het Genootschap organiseert primair de samenwerking en uitwisseling onder zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en anderen) en patiënten in Nederland – de eerste bijeenkomsten zijn aangekondigd op de website. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met anderen die van betekenis kunnen zijn in het scheppen van de goede condities voor gepersonaliseerde zorg, te denken valt aan procesontwerpers en -verbeteraars, informatici, bestuurders, verzekeraars. In de verkenningsfase bleek veel animo te bestaan om met elkaar te werken aan brede verspreiding en verdere ontwikkeling van gepersonaliseerde zorg. 

__ 

Informatie voor de redactie 

Voor verdere informatie bezoek www.gepersonaliseerdezorg.org of bel Nico van Weert 06 5757 6740 of mail info@gepersonaliseerdezorg.org 

Het Genootschap is geregistreerd onder de namen Genootschap Gepersonaliseerde Zorg en Society Personalized Healthcare. KVK 82723400

Scroll to top