De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!

Najaar 2022 verschijnt bij SWP het nieuwe boek van Guus van Montfort: De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals! Met thema’s als ‘het gebeurt op de werkvloer’, consumenten gaan zelf produceren en het Tienpuntenplan voor de bekostiging van zorg: met minder voorschrijvende bemoeienis en toch heldere kaders. Een feest der herkenning voor gepersonaliseerde zorg én verder doorgedacht in zijn consequenties voor beleid en financiering!

Guus van Montfort is Professor of Health Economics & Medical Technology aan de University of Twente en lid van het Genootschap. Hij geeft mede-leden nu al toegang tot het manuscript van het boek.

Integrate to personalize healthcare

Integration of health services is necessary to deliver personalized healthcare. This was the main message of the Society Personalized Healthcare (Genootschap Gepersonaliseerde Zorg) in its contribution to the International Forum on Quality and Safety in Healthcare (organized by BMJ and IHI) on Tuesday June 21 in Gothenborg, Sweden.

We have illustrated this message with several Dutch practices and had a vivid dialogue about it with the international 150+ audience. Integration is not an opaque concept, it is about bringing a team together that’s able to identify and address the health issues that are presented, it is about bringing together information that matters where it matters and it’s about redesigning care pathways to deliver upon needs, preferences and values of patients. These insights are based on member sessions of the Society (Genootschap) in its first year and the material we collected and published.

The vivid dialogue during the session and many conversations afterwards showed our message and presentation was well appreciated, giving opportunities for further collaboration.

Nico van Weert and Ralph So

Members have access to the presentation

Dubbele standaard niet gerechtvaardigd

Barbara van Leeuwen, lid van het Genootschap, sprak vrijdag 10 juni 2022 haar rede uit getiteld ‘De illusie van de maakbaarheid”. Zij aanvaardde daarmee het hoogleraarschap aan het UMC Groningen met de leerstoel chirurgische oncologie, chirurgie bij ouderen.  Binnen het Genootschap kennen we Barbara’s werk dat laat zien dat niet elke geïndiceerde patiënt voordeel heeft van een (radicale) operatieve ingreep. Zij verzorgde vorig jaar een presentatie over wat en hoe met patiënt en familie te overwegen alvorens een chirurgische behandeling in te zetten. In haar rede liet ze zien dat het daarom draait: met de patiënt uitvinden wat voor hem/haar van waarde is. Iets anders kan de bedoeling niet zijn.

Zij stelde dan ook aan de kaak dat er geen ruimte voor het gesprek is. Twintig minuten voor een gesprek is problematisch, maar uren op OK en dagen op IC zijn gewoon? “Wat rechtvaardigt die dubbele standaard?”

Hieronder de eerder verspreide uitnodiging

Master KVP wordt partner

De post-initiële Masteropleiding Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg is partner geworden van het Genootschap. De opleiding, waaraan alle umc’s onder NFU-vlag bijdragen, is gericht op zorgverleners. In het tweejarige deeltijdprogramma van de opleiding “…leer je vanuit het perspectief van de patiënt, kritisch, reflectief en op innovatieve wijze te kijken naar kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Leer deze succesvol te verbeteren…”, aldus de website. Alumni bereiken vaak sleutelposities van waaruit ze zorg met collega’s verbeteren en gepersonaliseerde zorg dichterbij brengen. We publiceerden eerder onderstaand interview met opleidingsdirecteur Petra van Gurp, internist, lid van het Genootschap.

De nieuwe partnership leidt tot wederzijdse versterking en maakt het voor deelnemers aan de opleiding mogelijk in het Genootschap te participeren.

Soepele verdediging van Waarde voor de patiënt

“Rekening houden met patiëntenwaarden vormt een noodzakelijke aanvulling voor een op wetenschappelijk bewijs gerichte praktijk.” Carla Bastemeijer, fysiotherapeut, verdiepte zich in patiëntenwaarden: waar draait het in de zorg echt om. Op woensdag 11 mei 2022 verdedigde ze het proefschrift dat ze daarop baseerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het proefschrift belicht een terrein dat vaak onderbelicht blijft en brengt meer helderheid in inhoud en betekenis van patiëntwaarden. Carla Bastemeijer verdedigde haar proefschrift met souplesse en zichtbaar plezier. Haar werk werd door de commissie met complimenten en veel waardering ontvangen. Zie hier voor de overige stellingen. En hier over haar proefschrift.

Kijk hier naar de aanstaande activiteiten van het Genootschap.

Zorg ontwerpen met passie

Ingeborg Griffioen, topontwerper in de zorg, legde haar schets van het zorgproces dat haar man doorliep voor aan de verantwoordelijk hoogleraar en vroeg wie zou kunnen controleren of ze niets gemist had. “Niemand”, was het antwoord, “niemand heeft het overzicht.” Dat was voor beiden zó teleurstellend dat ze samen systematisch aan de slag gingen. Het resultaat is de Metro Mapping methode, die nu steeds breder wordt toegepast om zorg inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen en te werken aan verbetering. Ingeborg vertelt het persoonlijke verhaal over de ontwikkeling die ze leidde in deze podcast van Designers Inc. Haar passie voor zorg die aansluit bij de patiënt spat ervan af. Haar werk is overgenomen door Jasper Brands e.a. bij haar ontwerpbureau Panton, partner van het Genootschap.

N.B. Lees Ingeborgs artikel in BMJ hier

‘Persoonsgerichte Zorg voor Kwetsbare Groepen’

Hoe kunnen we de zorg echt persoonsgericht maken voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met obesitas en mensen met dementie? Prof. dr. Jane Cramm aanvaarde vrijdag 4 maart jl. de leerstoel betreffende deze vraag bij de Erasmusuniversiteit Rotterdam en sprak haar oratie uit met de titel ‘Persoonsgerichte Zorg voor Kwetsbare Groepen’. Voorafgaand aan de oratie organiseerde ESHPM een symposium over dit onderwerp. De mogelijkheden om het symposium en de oratie terug te kijken vind je hier.

Just published: Value-based healthcare’s blind spots

The value-based healthcare (VBHC) concept was first proposed as a solution to many of the ills of healthcare. Since then, we have seen the term “value” defined, used, confused, and interpreted in multiple ways. While we may disagree that competition based on value will solve healthcare’s complex challenges, value is a concept integral to the future of healthcare.  Before VBHC becomes consigned to the long list of quality improvement trends and management fads that have passed through healthcare, we call for a dialogue around the term value and the implications of its different interpretations. The intention is not just to critique, but to facilitate ongoing efforts to substantially improve healthcare in ways that are relevant and sustainable for society at large.

Een artikel van Jan Hazelzet, Johan Thor, Boel Andersson Gäre, Jan Kremer, Nico van Weert, Carl Savage and Glyn Elwyn ‘awaiting peer review‘, lees het hier (open access: gratis toegankelijk)

“Samen beslissen ontlast zorgstelsel”

Het begrip patient centered care deed in de jaren van mijn opleiding zijn intrede. Maar desondanks was er weinig aandacht voor de lifeload van de patiënt. Hoe leiden ze hun leven? Wat is voor hen belangrijk? Toen ik als huisarts aan de slag ging, leek met dat een goed moment om dingen anders te doen, aldus Glyn Elwyn in het zojuist verschenen interview van Dutch Health Hub. De patiënt komt het toe, voor paternalisme is geen plaats. Hij betoogt verder dat samen met patiënten beslissen over behandelen en verwijzen de zorg ontlast. Gepersonaliseerde zorg is in zijn ervaring ook vanuit economisch perspectief de juiste aanpak.

Het interview vond plaats in het kader van de Internationale Master Class Samen Beslissen die we voorbereiden. De Master Class was in februari ’22 gepland maar kan vanwege de Covid-19 maatregelen geen doorgang vinden. Wij houden je via onze nieuwsbrief op de hoogte van de nieuwe planning.

Je vind het interview hier

Gepersonaliseerde Zorg in de Clinical Business Administration opleiding

De vier oprichters van het Genootschap verzorgden op 4 november een dagdeel over gepersonaliseerde zorg in de TIAS-opleiding Clinical Business Administration. De principes en de ontwikkeling. Goede praktijken. Wegen vinden naar realisatie in je eigen praktijk. De grotere verbanden in het kwaliteitsdenken.

Goede vragen van de medisch specialisten (in opleiding) in de zaal en vooral veel ambitie voor zorg die er voor patiënten het meest toe doet.

Scroll to top