Master KVP wordt partner

De post-initiële Masteropleiding Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg is partner geworden van het Genootschap. De opleiding, waaraan alle umc’s onder NFU-vlag bijdragen, is gericht op zorgverleners. In het tweejarige deeltijdprogramma van de opleiding “…leer je vanuit het perspectief van de patiënt, kritisch, reflectief en op innovatieve wijze te kijken naar kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. Leer deze succesvol te verbeteren…”, aldus de website. Alumni bereiken vaak sleutelposities van waaruit ze zorg met collega’s verbeteren en gepersonaliseerde zorg dichterbij brengen. We publiceerden eerder onderstaand interview met opleidingsdirecteur Petra van Gurp, internist, lid van het Genootschap.

De nieuwe partnership leidt tot wederzijdse versterking en maakt het voor deelnemers aan de opleiding mogelijk in het Genootschap te participeren.

Soepele verdediging van Waarde voor de patiënt

“Rekening houden met patiëntenwaarden vormt een noodzakelijke aanvulling voor een op wetenschappelijk bewijs gerichte praktijk.” Carla Bastemeijer, fysiotherapeut, verdiepte zich in patiëntenwaarden: waar draait het in de zorg echt om. Op woensdag 11 mei 2022 verdedigde ze het proefschrift dat ze daarop baseerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het proefschrift belicht een terrein dat vaak onderbelicht blijft en brengt meer helderheid in inhoud en betekenis van patiëntwaarden. Carla Bastemeijer verdedigde haar proefschrift met souplesse en zichtbaar plezier. Haar werk werd door de commissie met complimenten en veel waardering ontvangen. Zie hier voor de overige stellingen. En hier over haar proefschrift.

Kijk hier naar de aanstaande activiteiten van het Genootschap.

Zorg ontwerpen met passie

Ingeborg Griffioen, topontwerper in de zorg, legde haar schets van het zorgproces dat haar man doorliep voor aan de verantwoordelijk hoogleraar en vroeg wie zou kunnen controleren of ze niets gemist had. “Niemand”, was het antwoord, “niemand heeft het overzicht.” Dat was voor beiden zó teleurstellend dat ze samen systematisch aan de slag gingen. Het resultaat is de Metro Mapping methode, die nu steeds breder wordt toegepast om zorg inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen en te werken aan verbetering. Ingeborg vertelt het persoonlijke verhaal over de ontwikkeling die ze leidde in deze podcast van Designers Inc. Haar passie voor zorg die aansluit bij de patiënt spat ervan af. Haar werk is overgenomen door Jasper Brands e.a. bij haar ontwerpbureau Panton, partner van het Genootschap.

N.B. Lees Ingeborgs artikel in BMJ hier

‘Persoonsgerichte Zorg voor Kwetsbare Groepen’

Hoe kunnen we de zorg echt persoonsgericht maken voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met obesitas en mensen met dementie? Prof. dr. Jane Cramm aanvaarde vrijdag 4 maart jl. de leerstoel betreffende deze vraag bij de Erasmusuniversiteit Rotterdam en sprak haar oratie uit met de titel ‘Persoonsgerichte Zorg voor Kwetsbare Groepen’. Voorafgaand aan de oratie organiseerde ESHPM een symposium over dit onderwerp. De mogelijkheden om het symposium en de oratie terug te kijken vind je hier.

Just published: Value-based healthcare’s blind spots

The value-based healthcare (VBHC) concept was first proposed as a solution to many of the ills of healthcare. Since then, we have seen the term “value” defined, used, confused, and interpreted in multiple ways. While we may disagree that competition based on value will solve healthcare’s complex challenges, value is a concept integral to the future of healthcare.  Before VBHC becomes consigned to the long list of quality improvement trends and management fads that have passed through healthcare, we call for a dialogue around the term value and the implications of its different interpretations. The intention is not just to critique, but to facilitate ongoing efforts to substantially improve healthcare in ways that are relevant and sustainable for society at large.

Een artikel van Jan Hazelzet, Johan Thor, Boel Andersson Gäre, Jan Kremer, Nico van Weert, Carl Savage and Glyn Elwyn ‘awaiting peer review‘, lees het hier (open access: gratis toegankelijk)

“Samen beslissen ontlast zorgstelsel”

Het begrip patient centered care deed in de jaren van mijn opleiding zijn intrede. Maar desondanks was er weinig aandacht voor de lifeload van de patiënt. Hoe leiden ze hun leven? Wat is voor hen belangrijk? Toen ik als huisarts aan de slag ging, leek met dat een goed moment om dingen anders te doen, aldus Glyn Elwyn in het zojuist verschenen interview van Dutch Health Hub. De patiënt komt het toe, voor paternalisme is geen plaats. Hij betoogt verder dat samen met patiënten beslissen over behandelen en verwijzen de zorg ontlast. Gepersonaliseerde zorg is in zijn ervaring ook vanuit economisch perspectief de juiste aanpak.

Het interview vond plaats in het kader van de Internationale Master Class Samen Beslissen die we voorbereiden. De Master Class was in februari ’22 gepland maar kan vanwege de Covid-19 maatregelen geen doorgang vinden. Wij houden je via onze nieuwsbrief op de hoogte van de nieuwe planning.

Je vind het interview hier

Gepersonaliseerde Zorg in de Clinical Business Administration opleiding

De vier oprichters van het Genootschap verzorgden op 4 november een dagdeel over gepersonaliseerde zorg in de TIAS-opleiding Clinical Business Administration. De principes en de ontwikkeling. Goede praktijken. Wegen vinden naar realisatie in je eigen praktijk. De grotere verbanden in het kwaliteitsdenken.

Goede vragen van de medisch specialisten (in opleiding) in de zaal en vooral veel ambitie voor zorg die er voor patiënten het meest toe doet.

Ontwerpmethode Metro Mapping voor Samen Beslissen op DDW

Ingeborg Griffioen en Jasper Brands, ontwerpers van Panton – ontwerpers voor de zorg (één van onze kennispartners), presenteren hun werk woensdag 20 oktober 2021 op de Dutch Design Week (DDW). Zij ontwierpen de design methode Metro Mapping om Samen Beslissen beter mogelijk te maken. De Technische Universiteit Delft publiceerde er een publieksartikel over. Ingeborg: “Innovating in healthcare is never about designing some separate solitary thing; everything has to fit into a complex system. That’s where designers have added value. We have to keep up the fight against political interests and organisational cultures so that consistency in healthcare remains.”

Extra praktische kennis dankzij nieuwe partners

De Hogeschool Utrecht en Planetree zijn onlangs toegetreden tot de kring van kennispartners van het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg. We zijn blij met de nieuwe praktijkgerichte kennis die deze partners inbrengen.

De HU leidt niet alleen verpleegkundigen, verpleegkundige specialisten en physician assistants op, maar ook masters in innovatie in zorg en welzijn. HU post-master studenten ontwerpen met collega’s op hun werk gepersonaliseerde zorg – en ook het verandertraject dat daarvoor nodig is. Planetree focust op wat er echt toe doet voor cliënten en zorgprofessionals: uitstekende zorg die met plezier gegeven wordt. We introduceren beide kennispartners binnenkort nader. De concrete invulling van de samenwerking bekijken we ieder half jaar in aansluiting op ontwikkelingen binnen het Genootschap en bij de partners.

HU - Instituut voor Verpleegkundige Studies

Genootschap kennispartner Dutch Health Hub

Het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg is op uitnodiging kennispartner geworden van Dutch Health Hub. De Hub is een ontmoetingsplek van de Jaarbeurs voor innovatieve professionals en organisaties uit de zorg. “Wij brengen de praktijk van gepersonaliseerde zorg graag voor een breder publiek in. En we verwachten op de Hub nuttige inzichten aan te treffen, waarmee we ons voordeel kunnen doen voor het personaliseren van de zorg”, aldus Nico van Weert. De Hub interviewde Angelique Weel en Jan Hazelzet als kennismaking. “We moeten af van de one size fits all-benadering. Het start bij het inventariseren van behoeften, normen en waarden van de patiënt. Als je die niet in kaart hebt, kun je van alles en nog wat organiseren, maar dan raak je niet de kern.” Je vindt het volledige interview, getiteld “Gepersonaliseerde zorg geen luxe maar noodzaak” hier:

Scroll to top