‘Persoonsgerichte Zorg voor Kwetsbare Groepen’

Hoe kunnen we de zorg echt persoonsgericht maken voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met obesitas en mensen met dementie? Prof. dr. Jane Cramm aanvaarde vrijdag 4 maart jl. de leerstoel betreffende deze vraag bij de Erasmusuniversiteit Rotterdam en sprak haar oratie uit met de titel ‘Persoonsgerichte Zorg voor Kwetsbare Groepen’. Voorafgaand aan de oratie organiseerde ESHPM een symposium over dit onderwerp. De mogelijkheden om het symposium en de oratie terug te kijken vind je hier.

Just published: Value-based healthcare’s blind spots

The value-based healthcare (VBHC) concept was first proposed as a solution to many of the ills of healthcare. Since then, we have seen the term “value” defined, used, confused, and interpreted in multiple ways. While we may disagree that competition based on value will solve healthcare’s complex challenges, value is a concept integral to the future of healthcare.  Before VBHC becomes consigned to the long list of quality improvement trends and management fads that have passed through healthcare, we call for a dialogue around the term value and the implications of its different interpretations. The intention is not just to critique, but to facilitate ongoing efforts to substantially improve healthcare in ways that are relevant and sustainable for society at large.

Een artikel van Jan Hazelzet, Johan Thor, Boel Andersson Gäre, Jan Kremer, Nico van Weert, Carl Savage and Glyn Elwyn ‘awaiting peer review‘, lees het hier (open access: gratis toegankelijk)

“Samen beslissen ontlast zorgstelsel”

Het begrip patient centered care deed in de jaren van mijn opleiding zijn intrede. Maar desondanks was er weinig aandacht voor de lifeload van de patiënt. Hoe leiden ze hun leven? Wat is voor hen belangrijk? Toen ik als huisarts aan de slag ging, leek met dat een goed moment om dingen anders te doen, aldus Glyn Elwyn in het zojuist verschenen interview van Dutch Health Hub. De patiënt komt het toe, voor paternalisme is geen plaats. Hij betoogt verder dat samen met patiënten beslissen over behandelen en verwijzen de zorg ontlast. Gepersonaliseerde zorg is in zijn ervaring ook vanuit economisch perspectief de juiste aanpak.

Het interview vond plaats in het kader van de Internationale Master Class Samen Beslissen die we voorbereiden. De Master Class was in februari ’22 gepland maar kan vanwege de Covid-19 maatregelen geen doorgang vinden. Wij houden je via onze nieuwsbrief op de hoogte van de nieuwe planning.

Je vind het interview hier

Gepersonaliseerde Zorg in de Clinical Business Administration opleiding

De vier oprichters van het Genootschap verzorgden op 4 november een dagdeel over gepersonaliseerde zorg in de TIAS-opleiding Clinical Business Administration. De principes en de ontwikkeling. Goede praktijken. Wegen vinden naar realisatie in je eigen praktijk. De grotere verbanden in het kwaliteitsdenken.

Goede vragen van de medisch specialisten (in opleiding) in de zaal en vooral veel ambitie voor zorg die er voor patiënten het meest toe doet.

Ontwerpmethode Metro Mapping voor Samen Beslissen op DDW

Ingeborg Griffioen en Jasper Brands, ontwerpers van Panton – ontwerpers voor de zorg (één van onze kennispartners), presenteren hun werk woensdag 20 oktober 2021 op de Dutch Design Week (DDW). Zij ontwierpen de design methode Metro Mapping om Samen Beslissen beter mogelijk te maken. De Technische Universiteit Delft publiceerde er een publieksartikel over. Ingeborg: “Innovating in healthcare is never about designing some separate solitary thing; everything has to fit into a complex system. That’s where designers have added value. We have to keep up the fight against political interests and organisational cultures so that consistency in healthcare remains.”

Extra praktische kennis dankzij nieuwe partners

De Hogeschool Utrecht en Planetree zijn onlangs toegetreden tot de kring van kennispartners van het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg. We zijn blij met de nieuwe praktijkgerichte kennis die deze partners inbrengen.

De HU leidt niet alleen verpleegkundigen, verpleegkundige specialisten en physician assistants op, maar ook masters in innovatie in zorg en welzijn. HU post-master studenten ontwerpen met collega’s op hun werk gepersonaliseerde zorg – en ook het verandertraject dat daarvoor nodig is. Planetree focust op wat er echt toe doet voor cliënten en zorgprofessionals: uitstekende zorg die met plezier gegeven wordt. We introduceren beide kennispartners binnenkort nader. De concrete invulling van de samenwerking bekijken we ieder half jaar in aansluiting op ontwikkelingen binnen het Genootschap en bij de partners.

HU - Instituut voor Verpleegkundige Studies

Genootschap kennispartner Dutch Health Hub

Het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg is op uitnodiging kennispartner geworden van Dutch Health Hub. De Hub is een ontmoetingsplek van de Jaarbeurs voor innovatieve professionals en organisaties uit de zorg. “Wij brengen de praktijk van gepersonaliseerde zorg graag voor een breder publiek in. En we verwachten op de Hub nuttige inzichten aan te treffen, waarmee we ons voordeel kunnen doen voor het personaliseren van de zorg”, aldus Nico van Weert. De Hub interviewde Angelique Weel en Jan Hazelzet als kennismaking. “We moeten af van de one size fits all-benadering. Het start bij het inventariseren van behoeften, normen en waarden van de patiënt. Als je die niet in kaart hebt, kun je van alles en nog wat organiseren, maar dan raak je niet de kern.” Je vindt het volledige interview, getiteld “Gepersonaliseerde zorg geen luxe maar noodzaak” hier:

Symposium en Oratie: Zonder waarde geen zorg!

Oratie Prof.dr. Angelique Weel-Koenders, vrijdag 10 december 2021: Zonder waarde geen zorg! Op zoek naar de meerwaarde van gepersonaliseerde integrale zorg. Prof.dr. Angelique Weel-Koenders spreekt op 10 december haar rede uit bij de aanvaarding van de leerstoel ‘Bewijsgestuurde waardecreatie in de patiëntenzorg’.

“De brede implementatie van waardegedreven zorg is in Nederland in volle gang. Waardegedreven zorg heeft als doel ‘het samen met de patiënt werken aan de voor hem of haar beste zorg tegen de laagst mogelijke kosten’. Dit vraagt om een verandering van ‘one size fits all’ richtlijn geneeskunde naar een meer gepersonaliseerde aanpak. Inzicht in (patiënten)uitkomsten, kosten en  verbeteracties spelen daarbij een grote rol. Waar staan we nu met de implementatie van waardegedreven zorg? Wat zijn de geleerde lessen? Maar vooral wat is de meerwaarde voor de patiënt en zorgverlener?” (uit de toelichting door ESHPM)

Hieronder de uitnodiging; details vind je hier, inschrijven kan hier.

Report: Person-Centred Value-Based Health Care (voor leden)

Het Genootschap ontving een interessante uitnodiging:

Geachte leden van het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg,

Aangehangen treft u de uitnodiging voor de Launch van het rapport: Person-Centred Value-Based Health Care (PCVBHC). A report analysing the approaches to bringing together Value-Based Health Care, Person-Centred Health Care and Population Equity,  auteurs PCVBHC Project Team (Nicola Bedlington, Thomas Kelley, Martha Kidanemariam, Sally Lewis, Anne Stiggelbout), en PCVBHC community (Allvin T, Bos WJ, Bruins B, Collins A, Davey J, Dedeu T, Hamson A, Loehrer S, McCabe C, Navarro M, Saunders C, Sehmi K, Spieker N, Stein AT, Tunis S, Vaz Carneiro A, Wainer Z, Wilkinson J, Wolf A).

Wij waren als leden van het genootschap actief betrokken bij het uitdenken en schrijven van dit rapport. Wij willen u van harte uitnodigen voor deze online launch!

Met hartelijke groeten,

Anne Stiggelbout en Martha Kidanemariam

IGJ steekt gepersonaliseerde zorg een hart onder de riem

“Wij spreken in dit verband van persoonsgerichte zorg.” Dat was het antwoord van de Inspectie (IGJ) op de adviesvraag van VWS over gepast gebruik. Het IGJ-advies is op 24 maart 2020 gedateerd en kwam onlangs beschikbaar. Het advies vormt een contrapunt met dat van de Zorgautoriteit en het Zorginstituut in oktober vorig jaar.

“De kern van persoonsgerichte zorg wordt gevormd door de notie dat slechts op niveau van en samen met de patiënt/cliënt kan worden bepaald welke zorg waarde toevoegt, en welke zorg geen waarde toevoegt. Maatregelen die worden genomen op systeemniveau zouden zich dan ook niet moeten richten op selecteren van waardevolle of waardeloze zorg, maar op het in staat stellen van zorgprofessionals om daar, samen met patiënten, de goede afweging in te maken”, aldus IGJ. De Inspectie zal zelf op drie ‘kritische succesfactoren’ letten: gebruik van uitkomsten, vertrouwen in het lerend vermogen en omgevingsbewustzijn van zorgverleners en voorwaarden voor het samenwerken in netwerken.

Scroll to top