Zorgpaden helpen

Een zorgpad helpt om het zorgproces rondom de patiënt te organiseren. Ruben van Zelm (bachelor verpleegkunde, master gezondheidswetenschappen) laat in zijn proefschrift ‘Understanding the implementation of care pathways’ zien wat erbij komt kijken, hoe het multidisciplinaire team er handig gebruik van maakt én wat het resultaat kan zijn. Het lukt vaker om de voorgenomen (gekozen) zorg te leveren, namelijk bij 25% vs. 9% van de patiënten die colorectale chirurgie ondergingen.

Het zorgpad biedt het team ook houvast voor verder verbeteren. Daar gaat hij in zijn aanbevelingen verder op in, inclusief handzame instrumenten om een doelgerichte koers uit te zetten. Het is allemaal gebaseerd op een flink onderzoek – in 12 ziekenhuizen in vier landen – mede dankzij de European Pathway Association en een degelijke Leuvense traditie.

Ruben is lid van het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg en als hoofddocent verbonden aan de Hogeschool Utrecht, één van onze kennispartners.

Prognostic Models and Personalized Counselling

Prognostic Models and Personalized Counselling – Towards Shared Decision Making in Head and Neck Oncology [Prognostische modellen en gepersonaliseerde voorlichting in de hoofd-hals oncologie – Op weg naar gezamenlijke besluitvorming]. Proefschrift van Emilie Dronkers, KNO-arts (EUR, 30 september 2020): een mixed method speurtocht naar  tools om patiënten over hun persoonlijke situatie en opties te informeren.

Geselecteerd voor gepersonaliseerdezorg.org door Nico van Weert

“In de Proloog worden vier fictieve casus van patiënten met hoofd-hals kanker gepresenteerd. Deze casus illustreren het achtergrond perspectief vanuit de patiënt en vormen de aanleiding voor ons onderzoek. De vier individuen hebben zeer specifieke kenmerken, voorkeuren en doelen in het leven. Ondanks hun verschillen hebben deze patiënten op een bepaald punt in hun ziektetraject vergelijkbare vragen: ‘Wat zijn mijn kansen om te overleven?’, ‘Heb ik eigenlijk wel een keuze?’ En ‘Welke invloed heeft dit op mijn toekomst?’” Emilie zoekt uit wat vooraf over kansen en consequenties te zeggen is, wat en wanneer een patiënt daarover wat wil horen en hoe dat tot gezamenlijke besluitvorming kan leiden. In Deel III van het proefschrift wordt een op ePRO’s gebaseerd klinisch hulpmiddel ‘Zorgmonitor’ gepresenteerd dat patiënten in staat stelt zelfstandiger te zijn en krachtiger op te treden en de patiëntgerichte zorg verhoogt tijdens de follow-up van hoofd-hals kanker.

Practical wisdom

Practical wisdom: The vital core of professionalism in medical practices. Proefschrift van Marij Bontemps-Hommen, kinderarts (UvH, 26 oktober 2020): kwalitatieve empirische studies en filosofisch-wetenschappelijke beschouwingen over waar professionaliteit in gepersonaliseerde zorg om draait.

“In the case of Emiel, the practitioners judged that (in the current situation) it was more important to help him lead an independent and meaningful life, than to hold him to the optimal HbA1c value. In the case of Alice, it was more important to reduce stress levels caused by the disease, to improve sleep, and to achieve greater stability than to recommend use of the insulin pump according to the guidelines. In the case of Kees, it was about being able to survive the conflict of loyalty with his parents rather than being forced to attend educational meetings.

At the same time, however, the practitioners know that if they allow patients to free themselves of the standard, there could be harmful consequences due to early (acute disruptions) or late (vascular damage) complications. Practical wisdom emerges in the ability to compromise between skirting the norm and crossing critical limits.” (p. 137)

Marij onderzocht waar het lukt de balans te vinden tussen de eisen van het vak en de gegevenheden van het leven en ook waar het niet lukt. Praktische wijsheid is waar het voor haar om draait. Praktische wijsheid is “…het vermogen tot het onderscheiden en verwerkelijken van het goede voor elke individuele patiënt.”(p. 202). Het “…gaat niet op de eerste plaats om deugden maar om morele acties; ze gaat niet voornamelijk over activiteiten van individuen maar over gezamenlijke acties en over georganiseerde reflectie binnen praktijken; praktische wijsheid omvat niet op de eerste plaats redeneren en kennis, geïsoleerd van acties, maar wel verstandig doen en laten, waarin redeneren en kennis zijn opgenomen.” (p. 202)

Scroll to top