De oprichters van het Genootschap

Jan Hazelzet MD, PhD

Hoogleraar em. Health Care Quality & Outcome, Erasmus UMC

Na de afronding van de HTS Technische Natuurkunde in Dordrecht ben ik Geneeskunde gaan studeren aan de Erasmus Universiteit. Hierna was Kindergeneeskunde mijn medische specialisatie in het Sophia Kinderziekenhuis en Hopital Necker Enfants Malades in Parijs. Vervolgens sub-specialisatie Intensive Care en dat werd voor geruime tijd met veel plezier mijn klinische carrière. In 1998 gepromoveerd op het onderwerp Meningococcen Septische Shock en in 2003 een master opleiding Management aan de USBO van de Universiteit Utrecht. Uiteindelijk ben ik via een brede interesse in data en uiteindelijk kwaliteit van zorg overgestapt naar de parttime positie van chief medical information officer (CMIO) in het Erasmus MC en naar hoogleraar Kwaliteit en Uitkomsten van Zorg in 2015. Tot eind 2020 was ik de “clinical lead” van het Waardegedreven Zorg Programma in  het Erasmus MC en de shift naar een meer persoonsgerichte aanpak. Research interesse: klinische uitkomsten van zorg als ook patient gerapporteerde uitkomsten en ervaringen, de patient als partner, implementatie en effecten van Waardegedreven zorg, data management en analyse, en duurzaamheid van de zorg. Ik ben betrokken (geweest) bij diverse (inter)nationale projecten (NFU en EUHA) en sinds 2021 onafhankelijk consultant. Gepersonaliseerde zorg is voor mij een vanzelfsprekendheid maar lijkt nog te weinig de dagelijks praktijk, vandaar mijn persoonlijke bijdrage aan dit genootschap. 

Ralph So MD

Intensivist, medisch specialist kwaliteit en veiligheid, Albert Schweitzer Ziekenhuis

Ralph is sinds 2001 praktiserend (anesthesioloog-)intensivist (European Society of Intensive Care Medicine, 2003). Voorzitter vakgroep Anesthesiologie (2002-2005), lid Cooperatie bestuur (2004-2011) en lid Stafbestuur (2005-2012) geweest. Sinds 2009 medisch manager van de stafafdeling Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie van het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht. Tevens is hij medeoprichter (2013) en voorzitter van het Netwerk Medisch Specialisten Patientveiligheid (2017-heden) van de Federatie Medisch Specialisten. In 2019 behaalde hij een Master of Health Care Delivery Science aan Dartmouth College, Hanover (NH), USA.
Zijn expertise bevindt zich op het vlak van kwaliteit en veiligheid in het algemeen en vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patient, incidentenonderzoek (incl calamiteitenonderzoek) en HR beleid medisch specialisten (oa IFMS/ A&A, Peer Support) specifiek.

MHCDSPortraits18_Ralph So

Angelique Weel MD, PhD

Reumatoloog, hoogleraar Erasmus University Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis

Nadat ik ben opgeleid tot Arts aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, heb ik tijdens mijn promotie onderzoek de master klinische epidemiologie aan het NIHES (EUR) te Rotterdam afgerond. Daarna ben ik opgeleid tot reumatoloog aan het ErasmusMC. Na mijn opleiding had ik, naast mijn klinische werk in het Maasstad ziekenhuis, een wetenschappelijke aanstelling aan de afdeling reumatologie van het ErasmusMC. Omdat ik merkte dat de implementatie van nieuwe ‘evidence based’ innovaties in de dagelijkse praktijk achterbleef, heb ik me de afgelopen 9 jaar als lid en voorzitter van het bestuur van de medische staf van Maasstad ziekenhuis, bezig gehouden met de ontwikkeling en implementatie van het medisch strategisch beleidsplan, Daarin is ‘waardegedreven gepersonaliseerde zorg’ een belangrijke centrale pijler. In 2016 heb ik het initiatief genomen tot het formeren van het integrale zorgnetwerk JOINT VALUE met als doel de implementatie van “het gebruik van uitkomstinformatie voor Samen beslissen” van de nulde (thuis) t/m derde lijn in de regio groot Rotterdam voor patiënten met reumatoïde artritis. Mijn functie als ‘medical lead’ van Santeon helpt om dit landelijk uit te zetten. De volgende stap in mijn zoektocht naar waardegedreven gepersonaliseerde zorg is de transparantie en optimaliseren van de bijbehorende zorgkosten. Daarvoor ben ik per 1 januari 2020 als bijzonder hoogleraar aangesteld aan de Erasmus School of health Policy & Management aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Door de aanvaarding van de leerstoel ‘evidence based value creation in patient care’ hoop ik mijn kennis en kunde op dit onderwerp te kunnen verbreden, uitdragen en delen. Gepersonaliseerde zorg betekent voor mij meer dan kennis en kunde. Dit vergt veranderbereidheid bij zorgverleners, bestuurders, verzekeraars, onderzoekers maar ook bij patiënten. Vandaar mijn persoonlijke bijdrage aan dit genootschap.

Nico van Weert, PhD

Medisch socioloog, gezondheidszorgonderzoeker i.h.b. bestuur en kwaliteur, directeur Q!

Nico van Weert studeert tot 1986 medische sociologie aan de Radbouduniversiteit en promoveert er in 1991 aan de Medische Faculteit. Hij is tot 1999 als zorgonderzoeker en wnd hoofd Welzijn en Volksgezondheid verbonden aan het universitair Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen in Nijmegen. Daarna is hij als manager werkzaam bij Atrium medisch centrum te Heerlen, achtereenvolgens verantwoordelijkheid voor zorgontwikkeling, research en innovatie en kwaliteit en veiligheid.  Nico coördineert vanuit het Atrium zeven jaar lang de samenwerking tussen acht opleidingsziekenhuizen, w.o. één UMC, gericht op patiëntveiligheid en kwaliteit. Het zogenoemde STZ-Zuid netwerk – een bloeiend leernetwerk van clinici en managers  betreffende kwaliteit en veiligheid. Van september 2015 tot september 2020 leidt Nico het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, dat zich toelegt op een verdere ontwikkeling van het kwaliteitsvak en de verbetering van patiëntuitkomsten en -ervaringen in umc’s en regio’s. In juni 2020 verscheen onder redactie van hem en Jan Hazelzet, consortiumlid vanuit Erasmus Medisch Centrum, de bundel Gepersonaliseerde Medische Zorg – Innovatieve zorg afgestemd op persoonlijke behoeften, voorkeuren en waarden. Sindsdien legt Nico zich met collega’s toe op een verbreding van de samenwerking rondom dit thema in het Genootschap.

Scroll to top