De twee kanten van mensgericht leiderschap

We zijn toe aan mensgericht leiderschap in de zorg. Aan de ene kant is er het besef dat de zorg meer op de mens dan op de ziekte alleen moet worden gericht. Aan de andere kant realiseren we ons dat ook de medewerker als persoon betrokken wil zijn en als professional zeggenschap moet hebben in oplossingen voor (organisatorische) vraagstukken en knelpunten. In mensgericht leiderschap gaat de aandacht voor beide samen, zo betoogt Roos Trooster verbonden aan onze partner Planetree (en lid van het Genootschap) op DOQ.nl. En daarbij telt meer dan alleen het individu, dus met een vitaliteitsprogramma kom je er niet. We hopen Roos binnenkort uitvoeriger over haar ervaring te spreken!

Leave a Reply

Scroll to top