Genootschap Gepersonaliseerde Zorg van start

Persbericht 

26 mei 2021 

Gepersonaliseerde zorg moet vanzelfsprekend zijn 

Op donderdag 27 mei gaat het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg van start. Het moet hét professionele samenwerkingsverband worden om gepersonaliseerde zorg verder te verspreiden en te ontwikkelen. Gepersonaliseerde zorg is afgestemd op de behoeften, voorkeuren en waarden van de patiënt. Bijvoorbeeld door samen de therapie te kiezen die het best past of door een consult op het moment waarop het ’t meest toevoegt. De zorg moet daarop worden ingericht en georganiseerd. Leden van het Genootschap brengen daartoe goede praktijkvoorbeelden bij elkaar en beijveren de goede condities voor de verdere ontwikkeling ervan. De inschrijving is vandaag geopend op https://www.gepersonaliseerdezorg.org. 

Voor meerdere ziektebeelden zijn op verschillende plaatsen in Nederland al gepersonaliseerde zorgpraktijken gerealiseerd. In het boek Gepersonaliseerde medische zorg – Innovatieve zorg afgestemd op persoonlijke behoeften, voorkeuren en waarden zijn er 14 beschreven. Door de zorgprofessionals die ervoor verantwoordelijk zijn. Daarnaast komen andere praktijken in beeld. Het Genootschap gaat daarop voort door goede praktijken een podium te bieden. De initiatiefnemers van het Genootschap zijn (in alfabetische volgorde): 

  • Jan Hazelzet MD, PhD, hoogleraar em. Health Care Quality & Outcome, Erasmus UMC, • Ralph So MD, intensivist, medisch manager kwaliteit, veiligheid en innovatie, Albert Schweitzer Ziekenhuis, 
  • Angelique Weel MD, PhD, reumatoloog, Maasstad Ziekenhuis, hoogleraar Erasmus University Rotterdam (sectie Health Technology Assessment), 
  • Nico van Weert, PhD, medisch socioloog, gezondheidszorgonderzoeker i.h.b. bestuur en kwaliteit. 

Het Genootschap organiseert primair de samenwerking en uitwisseling onder zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en anderen) en patiënten in Nederland – de eerste bijeenkomsten zijn aangekondigd op de website. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met anderen die van betekenis kunnen zijn in het scheppen van de goede condities voor gepersonaliseerde zorg, te denken valt aan procesontwerpers en -verbeteraars, informatici, bestuurders, verzekeraars. In de verkenningsfase bleek veel animo te bestaan om met elkaar te werken aan brede verspreiding en verdere ontwikkeling van gepersonaliseerde zorg. 

__ 

Informatie voor de redactie 

Voor verdere informatie bezoek www.gepersonaliseerdezorg.org of bel Nico van Weert 06 5757 6740 of mail info@gepersonaliseerdezorg.org 

Het Genootschap is geregistreerd onder de namen Genootschap Gepersonaliseerde Zorg en Society Personalized Healthcare. KVK 82723400

Leave a Reply

Scroll to top