Interne consultatie White Paper

Wat is de kern van gepersonaliseerde zorg? Waarom is het belangrijk zorg op de persoon toe te snijden? Wat helpt om dat te doen en hoe kan een organisatie dat leveren? Welke vorm van sturing past daarbij en wanneer zitten stuurlui juist in de weg? Een aantal van onze founding members heeft de afgelopen maanden geprobeerd te verwoorden hoe we dat als Genootschap zien en ervaren. Dat gaat uitmonden in een White Paper dat van betekenis zal zijn voor onze missie: het verspreiden en ontwikkelen van gepersonaliseerde zorg.

Op dit moment is een concept beschikbaar op de ledensite. We leggen het voor interne consultatie voor. Vind je het goed getroffen? Is het inspirerend? Heb je commentaar of wellicht een quote om toe te voegen? Stuur je reactie vóór 23 september a.s. naar info@gepersonaliseerdezorg.org

One thought on “Interne consultatie White Paper

Leave a Reply

Scroll to top