White paper goed ontvangen bij KNMG

Jacqueline Loonen, Jan Hazelzet en Guus van Montfort boden op dinsdag 12 maart jl. namens het Genootschap het white paper aan René Héman aan, voorzitter KNMG.

Bij de in ontvangstname van het whitepaper benoemde René Héman de veranderende rol van de arts, die steeds meer partner en coach van de patiënt wordt, waarbij de focus verschuift van het behandelen van ziekten naar het bevorderen van gezondheid. Om dat te kunnen bereiken, moet er gekeken worden naar de persoonlijke en sociale omstandigheden van de patiënt. “Scheidslijnen tussen eerstelijnszorg, specialisten en het sociale domein moeten worden doorbroken, zodat zorg beter aansluit bij de behoeften van de patiënt. We moeten naar een persoonsgerichte en meer holistische aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met individueel gedrag, leefstijl én sociale determinanten van gezondheid,” aldus Héman. (Bron: KNMG)

Leave a Reply

Scroll to top