Stand van de wetenschap

Door leden geselecteerde proefschriften

Hieronder vindt u een overzicht van door leden geselecteerde proefschriften. Zelf artikelen of proefschriften ontdekt die u wilt delen met leden? Het Genootschap ontvangt ze graag. Stuur een mail naar info@gepersonaliseerdezorg.org.

Persoonsgerichte zorg met hulp van digitale technologie

Finally, person-centred integrated care demands innovative ways of organising andthinking. However, this is a complex process that involves multiple stakeholders,requires contextual information, and appropriate methodologies …

Lees verder

Nieuwsgierig naar waarden en voorkeuren

In summary, we argue that SDM is more than sending data. Personal perspective elicitationdeserves a prominent role. Eliciting the patient’s perspective is the clinician’sinstrument to …

Lees verder

Autonomie van patiënt en professional gaan hand in hand

Samen beslissen is gebaat bij equality tussen en patiënt en professional en is dé manier om equity in de zorg te bewerkstelligen. Want door je …

Lees verder

Patient Values – the Meaning for Healthcare

Healthcare professionals strive every day to deliver the best possible care for their patients. To achieve this ambition successfully, they have to balance between two …

Lees verder
Proefschrift Multidisciplinary decision-making in older patients with cancer

Hoe de individuele balans te vinden tussen lusten en lasten van behandelalternatieven

Het doel van de patiënt is vaak anders dan huisarts en medisch specialist denken. Dat is de conclusie van één van de studies die Suzanne …

Lees verder

Menswaardige zorg vergt afweging in de praktijk

“Het idee is dat je mensen leert zelfredzamer te worden. Daar ben ik mee opgehouden.” Kernachtiger kon de achterflap de boodschap niet samenvatten: het formele …

Lees verder
Proefschrift Ruben van Zelm

Zorgpaden helpen

Een zorgpad helpt om het zorgproces rondom de patiënt te organiseren. Ruben van Zelm (bachelor verpleegkunde, master gezondheidswetenschappen) laat in zijn proefschrift ‘Understanding the implementation …

Lees verder

Prognostic Models and Personalized Counselling

Prognostic Models and Personalized Counselling – Towards Shared Decision Making in Head and Neck Oncology [Prognostische modellen en gepersonaliseerde voorlichting in de hoofd-hals oncologie – …

Lees verder

Practical wisdom

Practical wisdom: The vital core of professionalism in medical practices. Proefschrift van Marij Bontemps-Hommen, kinderarts (UvH, 26 oktober 2020): kwalitatieve empirische studies en filosofisch-wetenschappelijke beschouwingen …

Lees verder

Door leden geselecteerde artikelen en een boek

Relational coordination in value-based health care

Samenwerking in de zorg wordt beter door interprofessioneel teamoverleg. Problem-solving communication plus shared goals, shared knowledge, and mutual respect – het is binnen handbereik, zo blijkt uit deze mooie publicatie van Dorine van Staalduinen, Petra van Bekerom, Sandra Groeneveld, Anne Stiggelbout en Elske van den Akker- van Marle. Mooi werk! Het helpt professionals en organisaties de goede kant op. Je vindt het artikel hier in PDF

De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals! Door: Guus van Montfort

Een aansprekend fragment uit Hoofdstuk II: Het gebeurt op de (zorg-)werkvloer!! (eerder als artikel gepubliceerd)

“In het begin van dit artikel is verwezen naar het coalitieakkoord van het huidige kabinet Rutte IV en is kritisch gekeken naar het voornemen van de overheid om veel meer centraal te gaan sturen , mede op basis van het “ Passende Zorgproject “ van het ZINL. Men gaat dus vanuit niveau VII en VI sturen op niveau III, II en I. Zoals we hebben laten zien aan de hand van de theorie EN aan de hand van de praktijk is dit niet zo’n zinnige strategie. Het leidt tot veel regelgeving en administratieve lastendruk  en het draagvlak op de werkvloer is daarvoor gering. We wilden immers de administratieve lastendruk juist verlagen en meer ruimte en vertrouwen geven aan de werkvloer. Bovendien moeten men zich realiseren dat de ontwikkeling van  “precisie-geneeskunde “, van “gepersonaliseerde zorg” en van het “prosumentenmodel” hier min of meer haaks opstaan.Het advies aan de beleidsmakers is om zich ervan te vergewissen dat deze zorgdynamiek plaatsheeft en in de toekomst juist nog veel sterker zal gaan worden. Men moet hier vanuit het beleid juist op inspelen ( “Inspeel-model”; van Montfort, 1995; later heb ik dat het “Jos Werner-model genoemd ) en natuurlijk mag men vanuit het beleid hier ( ook financiële ) kaders aan stellen. Maar doe dat dan op een heldere manier maar ook op een manier die ruimte en vertrouwen geeft aan de werkvloer. De combinatie van aan de ene kant heldere financiële ( macro) kaders en aan de ander kant ruimte aan de zorgdynamiek , aan de werkvloer zijn – in sommige ogen- misschien  tegenstrijdig. In dit artikel hebben we laten zien deze juist wel goed combineer baar zijn.”

Het boek van Guus van Montfort is verschenen bij SWP. Guus geeft mede-leden van het Genootschap hier inzage: download het hier.

“Een integraal akkoord met zorgaanbieders kan alleen slagen als de intrinsieke motivatie van zorgverleners centraal komt te staan.” Dat is één van de conclusies van Patrick Jeurissen, Guus van Montfort, Luc Hagenaars en Hans Maarse in hun analyse van het Coalitie Akkoord van Rutte IV in TPEdigitaal 2022 .

Indringende verhalen uit de begintijd van de Coronapandemie. Hier hebben onderzoekers tijd genomen voor nabestaanden!

Door Agnes van der Heide, Ida Korfage, Liza van Lent, Mirte van der Ham,Erica Witkamp, Yvonne Becqué, Corine Nierop-van Baalen, Bregje Onwuteaka-Philipsen, Roeline Pasman, Masha Zee, Anne Goossensen.

Knowing what the patient wants: a hospital ethnography studying physician culture in shared decision making in the Netherlands. Laura Spinnewijn, Johanna Aarts, Sabine Verschuur, Didi Braat, Trudie Gerrits, Fedde Scheele.

Frampton SB, Guastello S, Hoy L, Naylor M, Sheridan S, Johnston-Fleece M. Harnessing Evidence and Experience to Change Culture: A Guiding Framework for Patient and Family Engaged Care. NAM Perspect. 2017;7(1). doi:10.31478/201701F

van den Ende ES, Schouten B, Kremers MNT, et al. Understanding what matters most to patients in acute care in seven countries, using the flash mob study design. BMC Health Serv Res. 2021;21(1):1-11. doi:10.1186/s12913-021-06459-4

Meer ‘samen beslissen’ nodig door aangescherpte Wgbo

Het Genootschap is geregistreerd onder de namen Genootschap Gepersonaliseerde Zorg en Society Personalized Healthcare. KvK-nummer: 82723400

Aan de samenstelling van deze website is grote zorg besteed, maar aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Scroll to top