Verdieping Metro Mapping

Een co-productie van Genootschap Gepersonaliseerde Zorg en Metro Mapping Foundation

Datum: 4 juli 2024 | Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur | Locatie: Panton, Deventer

Deelname is kosteloos. Inschrijving is wegens het beperkte aantal plaatsen noodzakelijk.

We nodigen je van harte uit voor de workshop ‘Verdieping Metro Mapping’.

Metro Mapping is een service designmethode om op een heldere en gestructureerde manier zorgpaden te ontwerpen, optimaliseren en visualiseren. Teams van zorgprofessionals, patiënten en andere belanghebbenden werken in co-creatie samen met service designers aan de best mogelijke zorgdienstverlening. Metro Mapping wordt ingezet om patiëntervaringen te verbeteren en te helpen bij klinische uitdagingen, bijvoorbeeld, rondom shared decision making, waardecreatie voor de patiënt en multidisciplinaire samenwerking.

Met drive ontwikkeld en kosteloos beschikbaar

Metro Mapping is ontwikkeld door Ingeborg Griffioen in samenwerking met het LUMC, Erasmus MC, TUDelft en ontwerpstudio Panton. De methode is vrij te gebruiken en wordt in diverse zorgorganisaties toegepast. Wij organiseren samen deze workshop om meer mensen kennis te laten nemen van deze bijzondere methode en inzicht te krijgen in kansen om de methode door te ontwikkelen.

Gebruiken en ontwikkelen

In de workshop gaan we in op wat Metro Mapping inhoudt en hoe het ontstaan is. We gaan aan de slag om te ervaren hoe het is om er mee te werken. Verschillende gebruikers van de methode lichten toe hoe zij het inzetten in hun organisatie. En we gaan in gesprek over kansen om de methode te verbeteren.

Programma

Inleiding door Jasper Brands, Jan Hazelzet en Annemieke Bosshardt
Presentaties en demonstraties van Metro Mapping in de praktijk o.l.v. Jan hazelzet:
 • Sprekers uit algemene en academische ziekenhuizen en een richtlijnontwikkelaar:
  • Mark Mulder (Erasmus MC)
  • Marijke Nogarede (UMCG)
  • Anne de Pagter (LUMC)
  • Petra Kok (Reinier de Graaf)
  • Marc Vincent (SKION)
 • Voorbeelden uit oncologie en vaatzorg; binnen en tussen ziekenhuizen
 • Resultaten voor patiënten en zorgverleners
 • Bijdragen aan beleidsdoelen van het ziekenhuis en partners
 • Een interactieve demonstratie van hoe Metro Mapping praktisch werkt
Kansen voor doorontwikkeling van Metro Mapping
Het zorgpad is het hart van de zorgorganisatie en kent vele raakvlakken. De inrichting ervan bepaalt immers de taakverdeling binnen en buiten het ziekenhuis, de informatiebehoefte van zorgverleners en de keuzemogelijkheden voor de patiënt. Het zorgpad resulteert in kosten en opbrengsten.

We bespreken met elkaar hoe Metro Mapping van betekenis kan zijn voor deze verschillende aspecten en relaties met bijvoorbeeld ICT en Finance. Hoe het daartoe verder ontwikkeld kan worden en verbonden met meerdere actoren in de organisatie. Gespreksleiding Nico van Weert i.s.m. Dayenne Zwaagman.

Met:

 • Angelique Weel (Maasstad, Genootschap, Santeon)- “In mijn droom spreken we allen eindelijk weer dezelfde taal. De ‘waarde’ van de zorg regeert.” (Uit haar oratie)
 • Kees Ahaus (ESHPM) – Organiseren van waardegedreven zorg doe je vanuit patiëntperspectief (o.b.v. zijn oratie)
 • Jan Hazelzet (Genootschap) – “De zorgverlener maakt mogelijk dat de patiënt een gelijkwaardige gesprekspartner is”
 • Paul van der Nat (Santeon) – We moeten de zorg om de patiënt heen gaan organiseren i.p.v. per (sub-) specialisme (n.a.v. zijn oratie)
 • Dirk Snelders (TUD) – The trade-offs of benefits and harms are subjective and concern patients (in een artikel met Ingeborg Griffioen)
 • Peer Goudswaard (UMCG) – Zorgverleners moeten informatie over patiënten snel en eenvoudig uit elkaars zorgdossier kunnen inzien
 • Marc Vincent (SKION) – We werken samen met verschillende kinderafdelingen van academische en perifere ziekenhuizen verspreid over Nederland
 • Mark Mulder (Erasmus MC), internist-oncoloog en ingenieur
 • Dayenne Zwaagman (Genootschap Gepersonaliseerde Zorg) – “I’m here because I trust you, help me stay confident”

Het programma wordt regelmatig verder geupdate

Inschrijving

Het maximum aantal deelnemers is bereikt. De inschrijving is daarom gesloten.

Heb je belangstelling om toch meer te horen? Stuur dan even een berichtje naar info@gespersonaliseerdezorg.org

Metro Mapping biedt overzicht voor de patiënt en helpt te snappen waar je staat en welk vervolg je kan kiezen

Leave a Reply

Scroll to top