Practical wisdom

Practical wisdom: The vital core of professionalism in medical practices. Proefschrift van Marij Bontemps-Hommen, kinderarts (UvH, 26 oktober 2020): kwalitatieve empirische studies en filosofisch-wetenschappelijke beschouwingen over waar professionaliteit in gepersonaliseerde zorg om draait.

“In the case of Emiel, the practitioners judged that (in the current situation) it was more important to help him lead an independent and meaningful life, than to hold him to the optimal HbA1c value. In the case of Alice, it was more important to reduce stress levels caused by the disease, to improve sleep, and to achieve greater stability than to recommend use of the insulin pump according to the guidelines. In the case of Kees, it was about being able to survive the conflict of loyalty with his parents rather than being forced to attend educational meetings.

At the same time, however, the practitioners know that if they allow patients to free themselves of the standard, there could be harmful consequences due to early (acute disruptions) or late (vascular damage) complications. Practical wisdom emerges in the ability to compromise between skirting the norm and crossing critical limits.” (p. 137)

Marij onderzocht waar het lukt de balans te vinden tussen de eisen van het vak en de gegevenheden van het leven en ook waar het niet lukt. Praktische wijsheid is waar het voor haar om draait. Praktische wijsheid is “…het vermogen tot het onderscheiden en verwerkelijken van het goede voor elke individuele patiënt.”(p. 202). Het “…gaat niet op de eerste plaats om deugden maar om morele acties; ze gaat niet voornamelijk over activiteiten van individuen maar over gezamenlijke acties en over georganiseerde reflectie binnen praktijken; praktische wijsheid omvat niet op de eerste plaats redeneren en kennis, geïsoleerd van acties, maar wel verstandig doen en laten, waarin redeneren en kennis zijn opgenomen.” (p. 202)

Leave a Reply

Scroll to top